Roinn na Gaeilge (Irish Department)

Labhair í agus Mairfidh Sí

Tá sé mar aidhm againn i Roinn na Gaeilge an Ghaeilge a chothú mar theanga bheo i measc na ndaltaí i dtreo go dtuigfeadh siad gur teanga iomlán inti féin an Ghaeilge.  Déanaimid iarracht dearcadh dearfach a chothú iontu i leith na teanga agus iad a spreagadh chun taitneamh a bhaint as an teanga mar theanga bheo.  Tugaimid léargas dóibh ar ghach ghné dár n-oidhreacht chultúrtha agus ár bhféiniúlacht agus meas dá réir a chothú.  Tá sé mar aidhm againn scileanna teanga na ndaltaí idir éisteacht, labhairt, léamh agus scríobh a fhorbairt go hiomlán.  Múinimid sa modh díreach agus trí mheán na Gaeilge chomh fada agus is féidir linn.

It is the aim of the Irish Department in St. Dominic’s College to promote the Irish language among all our students. We uphold a positive view of the language and encourage the students to engage with and enjoy the language in a formal and informal manner. We promote an appreciation for the culture and tradition of the language in an enjoyable and accessible manner.


Na Múinteoirí:

  • Máire Woods
  • Caroline Doohan
  • Deirdre Gleeson
  • Gemma Branigan
  • Mary Martha Walsh
  • Ava Duignan
  • Judith Hayden

Junior Cycle Gaeilge:

In St. Dominic's College Junior Cycle Irish builds upon the language developed during primary education. The learner’s vocabulary is both reinforced and enriched at this stage and the language skills including listening, speaking, reading and writing are further developed. In addition the learner’s linguistic and cultural awareness are expanded over the three years of Junior Cycle. Students are enabled to communicate in an effective, interactive, confident manner in formal and informal settings in the language community. 

Transition Year Gaeilge:

In Transition Year Irish students are enabled to learn about our culture and heritage.  Language skills formed in the Junior Cycle are further developed in Transition Year.  It is the aim of the Irish Department to promote the Irish language among all our students.  We uphold a positive view of the language and encourage the students to engage with and enjoy the language in a formal and informal manner in Transition Year.

Leaving Certificate Gaeilge:

The Leaving Certificate Course builds on the skills developed throughout Junior Cycle and Transition Year.  It is taught at three levels, Higher, Ordinary and Foundation.  We promote self-awareness and independent learning. A strong emphasis is placed on the spoken language as the oral examination is a central part of the final exam. Students are enabled to communicate in an effective and confident manner. We encourage respect and appreciation for the language used accurately and appropriately and a competence in a wide range of language skills both oral and written.

LCA Gaeilge:

Irish is taught as a module in Leaving Certificate Applied.  We promote an appreciation for the culture and tradition of the language in an enjoyable and accessible manner.